مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی است و بیانگر این‌است که هر نهاد، چه یک سازمان و چه یک فرد، می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کند تا به نفع جامعه به کار گرفته شود.

ما در سیبل از از روز اول هر آنچه یاد گرفته ایم بدون هیچ چشم داشتی به دیگران یاد دادیم تا جامعه ای با سطح و استعداد بالاتری شاهد باشیم. و هر آنچه که در توان مای ، فکری و … داشته ایم با دیگران به اشتراک گذاشتیم.

به اشتراک بگذارید :

برخی از مشتریان سیبل

Cible's social responsibility customers

تعدادی از مشتریان که افتخار همکاری در زمینه مسئولیت اجتماعی با آنها را داشته ایم

با کمال میل از کسب و کار شما حمایت خواهیم کرد

ما شنونده و حامی کسب وکارهای در حیطه مسئولیت اجتماعی هستیم. می‌خواهیم برای مطرح شدن هر چه بیشتر آنها کار کنیم. برای اطلاع از همکاری فرم روبرو را تکمیل تا همکاران ما با شما در اولین فرصت کاری هماهنگی لازم را داشته باشند.