تفاوت شرکت های بازاریابی و آژانس های تبلیغاتی در جهان

مقدمه برخلاف تصور ما، بازاریابی و تبلیغات دو امر متفاوت و مختلف است. هر دوی این مفاهیم، برای بالا بردن تعداد مخاطبان و افزایش فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه استفاده از هر دوی این مفاهیم نیز یکسان است اما از مسیرهای مختلف و گوناگونی به این مقصد می رسند و […]