اهمیت مشاوره تبلیغات و برندینگ

برندینگ دارای معانی بسیار گسترده‌ای بوده که اهمیت واقعی آن تقریبا گمنام مانده است. به بیانی ساده‌تر می‌توان عنوان کرد برندینگ یک ماشین پول حقیقی است که به شما “اجازه” می‌دهد تا برای محصولاتی که می‌فروشید قیمت‌های برتری را در نظر بگیرید زیرا “برند” شما ارزش افزوده‌ای برای محصولات به همراه می‌آورد که می‌تواند به […]