همکاری با ما

خیلی مهم است که کارمان را دوست داشته باشیم…
زندگی کوتاه است، در جای خوب کار کن!

 در صورت تمایل به ھمکاری با آژانس تبلیغاتی سیبل و ارسال رزومه، لطفا مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از بررسی رزومه ی شغلی شما، در صورت نیاز با شما تماس خواھیم گرفت.

ما یک برنامه کاری صمیمانه و منظم را اجرا می کنیم تا بهترین نتایج را به دست آوریم. هدف اصلی ما ارائه فرصت شغل مناسب و دریافت بازخورد مثبت از مشتریانمان است. ما خوشحالیم که با هم تیمی هایی کار می کنیم که دیدگاه مشابهی با ما دارند. شما می توانید برای فرصت های شغلی مورد نظر هر زمان که مایل باشید، درخواست دهید.

اگر فکر می کنید ویژگی های مورد نظر ما را دارید، فرم زیر را پر کرده و بدون اتلاف وقت مشخصات خود ارسال کنید. منابع انسانی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت. موفق باشید 🙂